O nas

Nasze stowarzyszenie działa od 2003 roku. Prowadziliśmy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci, w której realizowaliśmy zajęcia klubowe, plastyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne. Nasze działania były nakierowane na szeroko pojętą profilaktykę (od zdrowego żywienia po uzależnienia). Prowadziliśmy punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą.

Jesteśmy zespołem składającym się z pedagogów, psychologów, coachów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów. Naszą misją jest wspomaganie rozwoju i zdrowia psychicznego /wszystkich, którzy tego potrzebują/ lub /dzieciom, młodzieży i dorosłym/. Obecnie nasze działania skupiają się wokół tematyki uzależnień. Prowadzimy działania przy wsparciu Gminy Sadki – projekt „Zacznij teraz”:

  • terapia indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,
  • szkolenia podnoszące wiedzę na temat uzależnień dla pracowników socjalnych