Dla osób indywidualnych

Prowadzimy działania w zakresie:

  • profilaktyki uzależnień (warsztaty, spotkania psychoedukacyjne),
  • terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (terapia indywidualna, grupowa oraz program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości na podjęcie całkowitej abstynencji),
  • terapii uzależnień behawioralnych (m.in. internet, gry komputerowe),
  • pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych,
  • aktywizacji seniorów,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy wśród młodzieży,
  • warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • poradnictwa, konsultacji.